دریچه های آماده

نمایش دادن همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

دریچه بازدید ۱۲۰*۶۰ با پانل ۱۲٫۵ MR

355,000 تومان
دریچه های بازدید جهت دسترسی آسان به تاسیسات در سیستم های مختلف ساخت و ساز خشک کناف بکار می روند. این نوع دریچه ها دارای درزهای بسیار ظریف بوده و از نظر بصری و معماری بسیار مطلوب می باشند. ساختار این دریچه ها شامل یک قاب فلزی اصلی سبک،ظریف و در عین حال مقاوم و نیز یک قاب درب است که پانل گچی داخل آن قرار می گیرد. جهت باز و بسته کردن درب دریچه،از یک لولای فنری استفاده شده که عملکرد آن را آسان می سازد.همچنین جهت رعایت اصول ایمنی علاوه بر لولای فنری،از یک کابل ظریف نیز جهت اتصال قاب درب به قاب اصلی و مهار آن استفاده شده است.

دریچه بازدید ۲۰*۲۰ با پانل ۱۲٫۵ MR

79,300 تومان
دریچه های بازدید جهت دسترسی آسان به تاسیسات در سیستم های مختلف ساخت و ساز خشک کناف بکار می روند. این نوع دریچه ها دارای درزهای بسیار ظریف بوده و از نظر بصری و معماری بسیار مطلوب می باشند. ساختار این دریچه ها شامل یک قاب فلزی اصلی سبک،ظریف و در عین حال مقاوم و نیز یک قاب درب است که پانل گچی داخل آن قرار می گیرد. جهت باز و بسته کردن درب دریچه،از یک لولای فنری استفاده شده که عملکرد آن را آسان می سازد.همچنین جهت رعایت اصول ایمنی علاوه بر لولای فنری،از یک کابل ظریف نیز جهت اتصال قاب درب به قاب اصلی و مهار آن استفاده شده است.

دریچه بازدید ۳۰*۳۰ با پانل ۱۲٫۵ MR

101,400 تومان
دریچه های بازدید جهت دسترسی آسان به تاسیسات در سیستم های مختلف ساخت و ساز خشک کناف بکار می روند. این نوع دریچه ها دارای درزهای بسیار ظریف بوده و از نظر بصری و معماری بسیار مطلوب می باشند. ساختار این دریچه ها شامل یک قاب فلزی اصلی سبک،ظریف و در عین حال مقاوم و نیز یک قاب درب است که پانل گچی داخل آن قرار می گیرد. جهت باز و بسته کردن درب دریچه،از یک لولای فنری استفاده شده که عملکرد آن را آسان می سازد.همچنین جهت رعایت اصول ایمنی علاوه بر لولای فنری،از یک کابل ظریف نیز جهت اتصال قاب درب به قاب اصلی و مهار آن استفاده شده است.

دریچه بازدید ۴۰*۴۰ با پانل ۱۲٫۵ MR

131,300 تومان
دریچه های بازدید جهت دسترسی آسان به تاسیسات در سیستم های مختلف ساخت و ساز خشک کناف بکار می روند. این نوع دریچه ها دارای درزهای بسیار ظریف بوده و از نظر بصری و معماری بسیار مطلوب می باشند. ساختار این دریچه ها شامل یک قاب فلزی اصلی سبک،ظریف و در عین حال مقاوم و نیز یک قاب درب است که پانل گچی داخل آن قرار می گیرد. جهت باز و بسته کردن درب دریچه،از یک لولای فنری استفاده شده که عملکرد آن را آسان می سازد.همچنین جهت رعایت اصول ایمنی علاوه بر لولای فنری،از یک کابل ظریف نیز جهت اتصال قاب درب به قاب اصلی و مهار آن استفاده شده است.

دریچه بازدید ۵۰*۵۰ با پانل ۱۲٫۵ MR

160,000 تومان
دریچه های بازدید جهت دسترسی آسان به تاسیسات در سیستم های مختلف ساخت و ساز خشک کناف بکار می روند. این نوع دریچه ها دارای درزهای بسیار ظریف بوده و از نظر بصری و معماری بسیار مطلوب می باشند. ساختار این دریچه ها شامل یک قاب فلزی اصلی سبک،ظریف و در عین حال مقاوم و نیز یک قاب درب است که پانل گچی داخل آن قرار می گیرد. جهت باز و بسته کردن درب دریچه،از یک لولای فنری استفاده شده که عملکرد آن را آسان می سازد.همچنین جهت رعایت اصول ایمنی علاوه بر لولای فنری،از یک کابل ظریف نیز جهت اتصال قاب درب به قاب اصلی و مهار آن استفاده شده است.

دریچه بازدید ۶۰*۶۰ با پانل ۱۲٫۵ MR

184,600 تومان
دریچه های بازدید جهت دسترسی آسان به تاسیسات در سیستم های مختلف ساخت و ساز خشک کناف بکار می روند. این نوع دریچه ها دارای درزهای بسیار ظریف بوده و از نظر بصری و معماری بسیار مطلوب می باشند. ساختار این دریچه ها شامل یک قاب فلزی اصلی سبک،ظریف و در عین حال مقاوم و نیز یک قاب درب است که پانل گچی داخل آن قرار می گیرد. جهت باز و بسته کردن درب دریچه،از یک لولای فنری استفاده شده که عملکرد آن را آسان می سازد.همچنین جهت رعایت اصول ایمنی علاوه بر لولای فنری،از یک کابل ظریف نیز جهت اتصال قاب درب به قاب اصلی و مهار آن استفاده شده است.