کناف دکوراسیون

انواع سیستم کناف و کاربرد رانر و استاد

دیوار خارجی کناف ، رانر ، استاد ، دیوار پوششی کناف

انواع س‍‍يستم ها‍‍ ي كناف:

1.ديوارهاي جدا كننده كناف

2.ديوارهاي پوششي كناف

3.سقفهاي كاذب

سيستمهاي حفاظت ساختمان در برابر حريق

ديوارهاي جدا كننده كناف:

دیوارهای جداکننده کناف ،ديوارهاي غير باربري هستند که براي تقسيم فضاهاي داخلي ساختمان استفاده مي شوند .

اين ساختار شامل قاب هاي فولادي سبک ساخته شده بوده که صفحات روکش دار گچي در يک يا چند لايه ، به وسيله ي پيچ مخصوص بر روي آنها نصب مي شوند .

درزهاي ميان اين صفحات به وسيله ي نوار و بتنه ي مخصوص درزگيري شده ، به نحوي که در انتهاي کار ، سطحي يکپارچه وبودن درز که قابليت رنگ آميزي و کاشي کاري يا هر نوع پوشش نهايي ديگري خواهد داشت ، حاصل مي گردد .
فضاي خالي داخل ديوار ، امکان استفاده از انواع عايق حرارتي و صوتي را فراهم نموده و همچنين عبور و د سترسي به تأسيسات الکتريکي و تاسیسات مکانيکي را به راحتي ميسر مي سازد.

مراحل نصب

1-بعدازاتصال رانر سقف محل رانر کف به وسیله یک شاخه استاد ویک تراز عمودی مشخص می شود.

2-قراردادن استاد برای تکمیل کاردیوار

3-قراردادن استاد داخل رانر کف وسقف

 

کناف ، بازسازی ، کناف سقف ، انواع کناف

4-برش وخم کردن بخشی از رانر کف وهمپوشانی آن سازه استاد جهت مقاومت وایستادگی بیشترچارچوب در

5-برش وخم کردن رانر فوقانی چارچوب وهمپوشانی آن باسازه استاد جهت مقاومت وایستادگی بیشترقاب

6-خم کردن رانر واتصال آن به استادجهت ایجاد قاب 

7-اضافه کردن یک شاخه چوب چارتراش جهت استحکام بیشتر

8-اتصال صفحه روکش دارگچی به استادها

رانر ، استاد ، کناف

ما سعی میکنیم تا مطالب این سایت ، جهت افزایش آگاهی باشه و همزمان مطالب سایت پیوسته باشد.
و بتوان هر چه راجع به کناف لازم است تا بشنویم و بدانیم را بصورت متوالی بیان کنیم.
با این نکات ذکر شده در بالا و با توجه به مطالب قبلی سایت ، دانش پیرامون کناف را افزایش دهیم .
حال شما را دعوت به خواندن این مطلب میکنیم تا با این مقدمه برای مطالب بعدی سایت آمادگی داشته باشید .
0
دیدگاه‌های نوشته

سلام!

سلام ، میتونیم کمک کنیم ؟

Social