در این بخش میخواهیم که پیرامون انواع پنل گچی که در ایران آن را با نام knauf می شناسیم صحبت کنیم و اکنون میخواهیم کناف ( knauf ) را با توجه به ویژگی ها ، موارد مصرف و کاربرد آن ها را بررسی کرد.

ابتدای این کار باید با محیط های اجرای پروژه های ساختمانی آشنا شد
باید دانست هر کدام از پانل گچی ها چه ویژگی هایی دارد و هر کدام از این گچ برگ ها مناسب چه فضایی است
سپس بر اساس همان ویژگی ها ، دست به استفاده از پنل گچی  ( knauf ) مناسب با آن محیط کرد.

همیشه ساختمان ها در مناطق با هوای معتدل ساخته نمی شوند ،
این خود حاکی بر آن است که مصالح مصرفی برای هر منطقه نیز باید بر اساس هوای منطقه مورد استفاده شود که این قاعده در مورد کناف knauf  نیز صدق میکند.
کناف ها شامل دو بخش هستند، سازه کناف knauf  و پنل گچی که روی سازه کناف مورد استفاده قرا میگیرد. اما همانطور که به آن اشاره کردیم این پنل گچی باید مشخصاتی داشته باشد .
مشخصات گچ برگ ها می تواند شامل مولفه های آب و هوای منطقه باشد و هم می تواند در برگیرنده نیاز های حین ساخت و هنگام بهره برداری باشد. گچ برگ ها و یا همان پنل گچی کناف باید مطابق با مشخصاتی فنی ذکر شده و مرد نیاز کارفرما باشد.

 

پانل گچی RG  یا GKB که این پانل گچی با نام پانل گچی ساده knauf می شناسیم

برای ساختمان های در مناطق معتدل و یا در بخشی از ساختمان که رطوبت به میزان معین و پایینی است از پنل گچی ساده کناف knauf استفاده می شود.
این گچ برگ ها را با نام RG هم می شناسیم. گچ برگ RG مخفف Regular Gypsum board است.
این پنل گچی برای باکس های ساده و دیوارهای معمولی مورد استفاده قرار میگیرد.
این پنل گچی همان طور که از نام آن مشخص است، کاربردی عمومی دارد. این پنل گچی را با نام GKB نیز می ناشناسند.
این پنل  گچی کرم رنگ است و در امتداد محور میانی این گچ برگ مهر آبی رنگ knauf ( کناف knauf ) خورده است. پشت این گچ برگ تاریخ تولید و زمان تولید گچ برگ چاپ شده است.

 

کناف ، کناف ساده ، قیمت کناف ، بازسازی ، Knauf

پانل گچی MR یا GKBI که این پانل گچی را با نام پانل گچی عایق رطوبت knauf می شناسیم.

پنل گچی عایق رطوبت نوع دیگری از کناف knauf است که متناسب با فاضای کاربردی آن استفاده میشود.
این گچ برگ برای محیط های با رطوبت سطح پایین مانند سرویس بهداشتی استفاده می شود.
ما این گچ برگ کناف را با اسم مخفف MR میشناسیم. گچ برگ MR مخفف Moisture Resistant  است.
مولفه رطوبت در استفاده از مصالح بخصوص برای کناف و پنل گچی مورد توجه قرار می گیرید.
این پانل گچی به رنگ سبزبوده و در امتداد محور میانی آن مهر آبی رنگ نام knauf ( کناف knauf ) بر روی آن نوشته شده است.

 

پنل MR ، پنل ضد رطوبت ، قیمت پنل ضد رطوبت ، پانل گچی

پانل گچی FR یا GKF که این پانل گچی را با نام پانل گچی عایق حرارت knauf میشناسیم

پنل گچی عایق حرارت نوع دیگیر از کناف است. موضع حریق در ساختمان ها مدت ها مورد توجه طراحان و مجریان قرار گرفته است.
امروزه ساختمان ها در برابر زلزله مقاومت نسبی خوبی پیدا کرده است، اما این تمام خواسته کارفرمایان برای یک ساختمان نیست.
مبحث مقاومت در برابر حریق و آتش سوزی هم از نیازهای امروزه کارفرمایان شده است.

از این روز استفاده از مصالح کناف با این مشخصه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
برای همین پنل گچی مقاوم در برابر آتش نیز ساخته شده که این گچ برگ برای مدت محدودی میتواند در برابر آتش سوزی مقاومت کند.
کناف مقاوم در آتش که آن را با نام مخفف FR می شناسیم، برای مدت حدود یک ساعت در برابر حریق مقاوم است. FR مخفف Fire Resistant است.
نام دیگر این گچ برگ GKF است. این پنل به رنگ صورتی بوده و در راستای میانی آن نام knauf ( کناف knauf ) نوشته شده است.

 

پنل ضد حریق ، قیمت پنل ضد حریق ،

پانل گچی FM یا GKFL که این پانل گچی را با نام کناف عایق حرارت و پانل عایق رطوبت همزمان knauf میشناسیم.

گاهی در ساختمان ها ما دو مولفه برایمان مورد اهمیت قرار میگیرد. این دو مولفه می تواند هم کناف عایق رطوبت و هم کناف عایق آتش سوزی باشد.
در این موارد ما می توانیم از گچ برگ های FM استفاده نمود.این گچ برگ ها هم خاصیت پانل گچی MR و هم هم عملکرد پانل گچی  FR را دارا است.
پانل گچی FM مخفف Fire Moisture resistant است. این پنل گچی با نام دیگر GKFL هم شناخته می شود.
از این پانل گچی هم برای مناطق با رطوبت سطح پایین و استفاده می شود
این پنل می تواند تا حدود یک ساعت در برابر آتش سوزی مقاوم باشد.
این پنل به رنگ سبز سیر بوده و در راستای محور میانی آن نام knauf ( کناف knauf ) نوشته شده است.