کناف دکوراسیون

سقف کاذب یکپارچه هرادیزاین

قیمت ساختارهای کناف :

* عوامل اتصال طرفین در محاسبه لحاظ شده است.

*صفحات مسلح سیمانی آکواپانل به صورت افقی و صفحات روکش دار گچی به صورت عمودی

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به ابعاد 5*5 در مساحت 25 متر مربع محاسبه شده است

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الیاف معدنی می باشد. 

* فواصل سازه های پانل خور 40cm

 

Heradesign ceiling

 ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)
3
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)  

 

13.4 وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) 16.4 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه هرادیزاین
عنوان شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی سازه CD60 متر طول 3.8
سازه تراز UD28 متر طول 0.8
LN9 عدد 4.2
آویز نانیوس * عدد 2.1
بست اتصال طولی CD60 عدد 1
اتصال کامل CD60 عدد 6.5
اتصالات میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 2.1
پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 1.5
لایه گذاری TN25 عدد 10
Heradesign Fine متر مربع 1

 

* آویز نانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد زیر می باشد:

مصالح مصرف در واحد آویز
رکاب CD60 1
آویز 40 سانتیمتری 1
پین نانیوس 1

 

– ضخامت اندود مارموریت 5 تا 7 میلیمتر در نظر گرفته شده است

– فاصله سازه های باربر 60 سانتی متر

– فاصله آویز ها 90 سانتی متر

– فاصله سازه های پانل خور 30 سانتی متر

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

0
دیدگاه‌های نوشته

سلام!

سلام ، میتونیم کمک کنیم ؟

Social