بست

Showing 1–16 of 22 results

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اتصال KM10 (نصب لگن روشویی)

43,240 تومان648,600 تومان

اتصال آویز HT90

200 تومان200,000 تومان

اتصال مستقیم براکت ۴۷ F

400 تومان200,000 تومان

اتصال مستقیم براکت CD60 طول ۱۲ ساتیمتر

290 تومان145,000 تومان

اتصال مستقیم براکت CD60 طول ۶ ساتیمتر

190 تومان95,000 تومان

اتصال مستقیم براکت CD60 طول ۹ ساتیمتر

240 تومان120,000 تومان

بست اتصال آویز دوبل

1,200 تومان180,000 تومان

بست اتصال طولی CD60

430 تومان107,500 تومان

بست اتصال طولی ۴۷ F

350 تومان175,000 تومان

بست اتصال کامل ۴۷ F

360 تومان360,000 تومان

بست اتصال کامل CD60

300 تومان60,000 تومان

بست اتصال نیمه ۴۷ F

140 تومان280,000 تومان

بست اتصال نیمه CD60

280 تومان280,000 تومان

ساپورت تاسیساتی SC47

2,500 تومان250,000 تومان

ساپورت تاسیساتی SP60 طول ۴۰ سانتیمتر

11,000 تومان

ساپورت تاسیساتی SP60 طول ۶۰ سانتیمتر

11,830 تومان