اجرای سازه تراز:

به وسيله ريسمان رنگ پاش، خط تراز سقف کاذب بر روي ديوار پيراموني مشخص ميشود. سازه تراز در محل خود به وسيله عامل اتصال مناسب و در فواصل معين (مطابق جدول زیر) به ديوار زمينه متصل می گردد. توجه شود که در کليه ساختارهای سقف کاذب يکپارچه کناف، سازه تراز به دو صورت قابل اجرا است؛ باربر و غير باربر:

اتصال بابر و غیر باربر

نکات فني:

فاصله اولين عامل اتصال از انتهاي سازه تراز نبايد از 10 سانتيمتر بيشتر باشد.

برای اتصال سازه تراز به ديوار خشک می توان از پيچ TN یا FN استفاده نمود
(پیچ ها به استادها متصل می گردند).

در صورتی که زير سازی در محل اتصال وجود نداشته باشد.
میتوان قبل از پنل گذاری، یک نوار تسمه فولادی گالوانیزه به عرض 100 و ضخامت 6/ 0 میلیمتر
را به صورت سراسری در تراز مورد نظر به وسیله پانچ یا پرچ
بر روی استادها اجرا نمود تا زیرسازی در تمام نقاط در تراز سقف ایجاد گردد.

در صورت بنايي بودن ديوار پيراموني، سازه تراز
پس از نازک کاري و بر روي پوشش نهايي گچ ديوار اجرا ميشود.
همچنين، بايد نوار چسب جدا کننده در حدفاصل سازه تراز و ديوار قرار گيرد.
در صورت نياز به ايجاد خط سايه در فصل مشترک ديوار و سقف
(به ويژه در ديوارهاي با پوشش كاشي يا سنگ)
می توان پنل را با فاصله از دیوار اجرا نمود. و لبه آن را به وسیله جیبید پوشش داد.
در اين صورت استفاده از نوار چسب جداکننده لازم نخواهد بود.
برای اتصال نبشی به دیوار بنایی استفاده از پیچ درای وال مجاز نمی باشد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
نصب دریچه بازدید

اتصال به دیوار پوششی

لبه هاي باربر و غیر باربر:

در لبه هاي باربر، نشيمن گاه سازه های پنل خور يا باربر بر روی بال سازه تراز بايد حداقل 20 ميليمتر باشد. در لبه هاي غير باربر، حداکثر کنسول در سازه 15 CD60 سانتيمتر، در سازه 10 F47 سانتيمتر و در پنل گچی 10 سانتيمتر است.

در لبه هاي غير باربر، بکار گيری سازه تراز اختياري است؛
ليكن نصب آن اجراي سقف را آسان تر می نمايد.
در صورت وجود سازه تراز، توصيه می شود
صفحات در حاشيه کار به آن پيچ شوند.

برای باربر نمودن سازه تراز در محل اتصال به دیوار خشک یا حاشیه های باکس در سقف کاذب، استفاده از سازه UD28 با اتصال به سازه های عمودی در فواصل حداکثر ۶٠ سانتیمتر پیشنهاد می گردد.

نصب سازه تراز در سقف هاي کاذبي که داراي عملکرد صوتي و يا کد حريق هستند الزامي است).

چه در لبه های باربر و چه در لبه های غير باربر).
در صورت نياز به عایق بندی صوتی سقف،
قبل از نصب سازه تراز، دو رديف خمير درزبند کناف بر جان آن اجرا مي شود.

عدم رعايت جزئيات اخير ، سهم زيادي در نقصان عملکرد صوتي ساختار خواهد داشت.

اتصال پنل