پانل گچی ، صفحه های گچی، Gypsum boards ، کناف ، گچ برگ ، گچبرگ ،پانل گچی یزد

روکش دار معمولی (16)

مقاوم در برابر آتش (8)

مقاوم در برابر رطوبت (8)

مقاوم دربرابر آتش و رطوبت (6)