پانل گچی ، صفحه های گچی، Gypsum boards ، کناف ، گچ برگ ، گچبرگ ،پانل گچی یزد

Showing 1–16 of 17 results

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پانل روکش دار گچی معمولی (RG) ضخامت ۱۸ میلیمتر

62,784 تومان3,264,768 تومان

پانل روکش دار گچی معمولی (RG) ضخامت ۸٫۵ میلیمتر

44,928 تومان4,942,080 تومان

پانل روکش دار گچی معمولی (RG) ضخامت ۹٫۵ میلیمتر

44,928 تومان4,672,512 تومان

پانل گچی معمولی (RG) ضخامت ۱۲٫۵ میلیمتر

47,808 تومان4,063,680 تومان

پانل گچی معمولی (RG) ضخامت ۱۵ میلیمتر

54,144 تومان3,519,360 تومان

پانل گچی معمولی (RG) ضخامت ۶٫۵ میلیمتر

44,928 تومان6,289,920 تومان

پانل گچی مقاوم در برابر آتش (FR) ضخامت ۱۲٫۵ میلیمتر

52,112 تومان4,209,408 تومان

پانل گچی مقاوم در برابر آتش (FR) ضخامت ۱۵ میلیمتر

57,024 تومان3,758,400 تومان

پانل گچی مقاوم در برابر آتش (FR) ضخامت ۱۸ میلیمتر

66,240 تومان3,444,480 تومان

پانل گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM) ضخامت ۱۲٫۵ میلیمتر

61,920 تومان5,201,280 تومان

پانل گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM) ضخامت ۱۵ میلیمتر

87,120 تومان5,277,200 تومان

پانل گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM) ضخامت ۱۸ میلیمتر

74,592 تومان3,878,784 تومان

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت (MR) ضخامت ۱۲٫۵ میلیمتر

59,040 تومان4,959,360 تومان

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت (MR) ضخامت ۱۵ میلیمتر

82,800 تومان4,305,600 تومان

پانل گچی مقاوم در برابر رطوبت (MR) ضخامت ۱۸ میلیمتر

71,136 تومان3,699,072 تومان

پانل گچی یزد (RG) با ضخامت ۹٫۵ میلیمتر

38,304 تومان3,830,400 تومان