قرارداد نقاشی ساختمان نیز مانند هر کار دیگری مستلزم داشتن یک متن با محتوای قانونی مناسب است ، تا بتوان،  با تکیه بر آن از حقوق مجری یا کارفرما دفاع کرد.
همچنین این قرارداد مستلزم الزاماتی است تا بتوان به وسیله آن، نقش و کارهای لازمه در آن مشخص شود.
هنگام مشخص شدن دستورالعمل ها ، قرارداد شفاف است و طرفین بدون شبهه ای مطالبات خود را دریافت می کنند

حال ، قبل از پرداختن به نحوه تنظیم قرارداد نقاشی ساختمان ، باید اصول و استانداردی که مجری نقاشی ساختمان ، قبل و هنگام و بعد از نقاشی ساختمان باید راعایت کند را ، بررسی و مشخص میکنیم
پس از آن به نحوه پرداخت ها در قرارداد نقاشی ساختمان می پردازیم.

 

اصول و استاندارد اجرایی نقاشی ساختمان

اطمینان حاصل شود که گچ بر روی دیوار به طور کامل قبل از شروع رنگ کاری خشک شده باشد .

مجری موظف است بر روی لایه های کناف ، نوار را به خوبی روی قسمت های مورد نیاز کشیده و روی تمام درزها ، به خوبی بتونه کناف قرار گیرد

قبل از نقاشی اطمینان حاصل شود که دیوارهایی که با محیط های مرطوب مثل سرویس ها در ارتباط هستند دراری نم نباشند .

هر گونه نشتی بر روی در و دیوار به طورکامل پاک شود .

تمام صفحات کلید برق را خارج و همه سوکت ها و سوئیچ ها با نوار پوشش داده شوند .

لازم است کف ، با لفاف های پلاستیکی برای جلوگیری از سرایت رنگ روی زمین پوشش داده شود .

آستر زیر کار یا بتونه کاری بر عهده تکنسین بوده و هزینه ای جداگانه از این بابت محاسبه نمی گردد .

در اجرای بلکا هزینه ی زیر سازی و روغن بر عهده تکنسین می باشد .

در صورتی که هنگام رنگ آمیزی خساراتی ناشی از فعل تکنسین وارد شود ، جبران خسارات وارده بر عهده تکنسین می باشد .

تکنسین موظف است پس از اتمام کار ، محل کار را به اصطلاح”جاروکش” تحویل نماید .

تکنسین موظف است پس از اتمام نقاشی ساختمان رضایت مشتری را به صورت کتبی دریافت نماید .

نقاشی ساختمان که شامل تمام زیر مجموعه های آن می باشد ، شامل جدول ذیل و خرید رنگ و کالای مورد نیاز و آماده کردن زیر کار و زدن آستر و اجرای کار است که همگی بر عهده تکنسین بوده و نباید هزینه ی اضافی از بابت هیچکدام از موارد از مشتری طلب نماید

تکنسین موظف است حین اجرای کار تمام تدابیر لازم را بیاندیشد تا از پاشیدن رنگ به محیط اطراف جلوگیری شود .

در جدول صفحه بعد به ترتیب مراحل مختلف رنگ آمیزی در دیوارهای گچی و مراحل مختلف رنگ آمیزی در دیوار از قبل رنگ شده آمده است .

 

مراحل رنگ آمیزی دیوارهای گچیمراحل رنگ آمیزی دیواری که قبلا رنگ شده
زدودن گردوغبار و بازکردن ترکهابازکردن ترکها
روغنکاری دیوارلکه گیری و ترمیم ترکها
بتونه دست اولسمباده کاری
بتونه دست دومآستر دست اول
سمباده کاری جزئی كنج دیوارلکه گیری دقیق
آستر دست اولسمباده کاری
لکه گیریآستر دست دوم
سمباده کاری دقیقرنگ رویه
آستر دست دوم 
رنگ رویه 

 

 

 

 

به همراه داشتن کلیه ابزار مورد نیاز در هنگام مراجعه به محل ارائه خدمت الزامی است .

قرارداد

الزامات و نکات اجرایی بخش اولی است که مجری موظف است آن را رعایت نماید.
حال آنکه قرارشامل دو بخش اصلی است و همه بخش های قرارداد صرفا الزامات مجری نیست.
بخش اعظمی از قرارداد هم شامل تعهدات کارفرما در تامین مصالح است ( در صورت اجرتی بودن کار ) بخش بعدی آن اهمیت به رعایت پرداخت ها است.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
اصول اجرای سیستم آبیاری قطره ای و اهمیت اجرای آن

مهمترین مساله در قرار دادها نحوه پرداخت صورتحساب ها و یا صورت وضعیت هاست.
باید این مسائل به خوبی و بصورت شفاف در قرارداد نقاشی ساختمان ذکر شود تا مجری دچار ضرر مالی نگردد و از طرفی کارفرما زمانبندی پرداخت های خود را بداند.

کارفرما موظف است پس از تهیه و تکمیل اسناد ، نقشه ها را با امضا و تاریخ تایید نماید.

هرگونه تغییر در نقشه ها ، جزء حقوق مجری به حساب آمده و شمال تغییر بها بوده و باید به توافق طرفین برسد.
کارفرما موظف است طبق برنامه های پرداختی قرارداد نقاشی ساختمان ، مبالغ قراداد نقاشی ساختمان را به حساب مجری واریز نماید.
تعداد دفعات واریز باید به توافق طرفین رسیده و پس از آن در قرارداد قید گردد.
در پروژه های تهیه و اجرای ، واریز اول از طرف کارفرما باید حداقل به میزان تهیه اجناس و حمل و انتقال آن به کارگاه باشد.
پرداخت های بعدی می تواند به صورت تدریی و یا میانه و پایان کار صورت پذیرد.
توصیه موکد می شود. ، حتما یک پرداختی بین واریز اولیه و واریز تسویه حساب نهایی، از کارفرما دریافت نمایید.
پیمانکار این حق را داراست که در صورت عدم تعهد کارفرما به تعهداتش ، کار را تا مشخص شدن شرایط ، به صورت موقت از جریان خارج نماید
و در صورت عدم التزام کارفرما به تعهدات ، قرارداد شامل بهای جریمه به نفع پیمانکار میگردد.
بهتر است در قراداد ها مبلغی به عنوان جریمه جهت عدم پایبندی هرکدام از طرفین قرارداد نقاشی ساختمان در نظر گرفته شود.

در صورت نیاز کارفرما به ارائه فاکتور

فاکتور قرارداد نقاشی ساختمان ، در دو نسخه تنظیم گردیده که نسخه نخست قراداد نقاشی ساختمان به مشتری تحویل شده و تکنسین نسخه دوم قرارداد نقاشی را نزد خود نگاه می دارد .

نام و نام خانوادگی و کد ملی مشتری یا سفارش دهنده و نیز تاریخ ارائه خدمت در فاکتور قید می گردد .

اجرت ، قطعات ، لوازم و یراق آلات به کار گرفته شده به صورت تفکیکی در فاکتور درج می گردد .

فاکتور ممهور به مهر و امضاء تکنسین می باشد .

امضاء تأیید و تحویل کار به مشتری در ذیل فاکتور اخذ می شود .

 

قرارداد

قرارداد نقاشی ساختمان در دو نسخه تنظیم گردیده که نسخه نخست قرارداد نقاشی ساختمان به مشتری تحویل شده و تکنسین نسخه دوم قرارداد نقاشی ساختمان را نزد خود نگاه می دارد .

مشخصات کامل مشتری و تکنسین شامل نام و نام خانوادگی ، شماره ملی ، شماره ثبت شرکت ، آدرس و شماره تماس در قرارداد نقاشی ساختمان نوشته شود .

قرارداد نقاشی ساختمان بر روی سربرگ تکنسین تنظیم می شود .

قرارداد نقاشی ساختمان ، ممهور به مهر و امضای طرفین در تمامی صفحات می باشد .

متمم های نقاشی ساختمان ،  جزء جدایی ناپذیر قرارداد است .

اجرت نصب و مبلغ تجهیزات به صورت جداگانه در قرارداد نقاشی ساختمان ذکر می شود .

تکمیل فرم تحویل قطعی توسط طرفین الزامی است .

 

قرارداد نقاشی ساختمان و قرار داد رنگ ساختمان