کاغذ دیواری

یکنواختی در زندگی و اجزا منزل ، انسان را خسته میکند .
همیشه آنچه که باعث ایجاد امید و حرکت می شود ، تغییرات است.
این تغییر می تواند یا بسیار کوچک یا بسیار بزرگ باشد .
شما می توانید برای جلوگیری از یک نواختی در منزلتان بعضی از جاهارا تغییر دهید .
یکی از این تغییرات، تغییر در شکل و ظاهر پوشش دیوار است .
پوشش دیوار ها می تواند رنگ یا هرچیز دیگر باشد .
این پوشش می تواند حتی کاغذ دیواری هم باشد اما به مرور زمان و وجود یکنواختی ، شما نیازمند تغییر هستید که این تغییر وجود کاغذ های دیواری است بر روی پوشش هاست.

دنیای کاغذ دیواری ها آن چنان بزرگ است که شما می توانید با خیال راحت آن چیزی را که متناسب با اجزاء دیگر منزلتان است را انتخاب کنید .

 

انتخاب کاغذدیواری

 

انتخاب کاغذ دیواری حوصله می خواهد .

در نگاه اول تنوع در رنگ و طرح کاغذ دیواری شمارا گیج می کند اما نگران نباشید ،
مطمئن باشید که هر کاغذ دیواری که انتخاب کنید بعد از نصب کاغذ دیواری ، جلوه آن دوچندان می شود .

قطعا هر کاری برای انجام ، نیازمند رعایت اصول و قواعدی است .
این اصول قواعد به کار شکل داده و از بیهوده پیش رفتن کار جلوگیری می کنند.
نصب کاغذ دیواری هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
کاغذ دیواری یا نقاشی ؟

 

انواع کاغذدیواری

 

اصـول و استـاندارد نصـب کـاغذ دیـواری

نسبت به زیرسازی سطح محل نصب توجه و بتونه کاری لازم قبل از آغاز عملیات نصب صورت گیرد .(سطح کار صاف و بدون ترک باشد.)
جهت اجرای کاغذ دیواری بر روی سطوح گچی و جلوگیری از جذب سریع چسب به وسیله گچ از پرایمر استفاده شود .
لازم است جهت چسب زدن کاغذ ها از میز کار صاف استفاده شود .

قبل از اجرای کاغذ دیواری لازم است کاغذ تا حدی خیس خورده باشد .

در نصب کاغذ دیواری های رنگی ، نباید لبه نازک سفید کاغذ بین رول ها دیده شود .( به این منظور می توان از ماژیک همرنگ برای درزهای احتمالی استفاده نمود.)
در چسباندن کاغذ دقت لازم برای هماهنگی طرح های کاغذ و همسان بودن کار صورت گیرد .
درزهای کاغذ با دقت کنار یکدیگر قرارگرفته واز ایجاد فاصله ی افتاده بین کاغذ و یا روی هم افتادگی های نامتعارف اجتناب شود .
نسبت به آغشته شدن تمام سطح کاغذ در مواقع چسب کاری دقت لازم صورت گیرد .
در اجرای کاغذ در تقاطع های دیوار و یا در لبه های ابزار گچ کاری ها مانند قاشقی ها حداکثر دقت لازم به عمل آید .
استفاده از مواد و چسب استاندارد الزامی است .