دسته بندی انواع پنل گچی یا همان پانل گچی کناف ( knauf  ) بر اساس جنس و مشخصات فنی

در این بخش میخواهیم که پیرامون انواع پنل گچی که در ایران آن را با نام knauf می شناسیم صحبت کنیم و اکنون میخواهیم پانل کناف ( knauf ) را با توجه به ویژگی ها ، موارد مصرف و کاربرد آن ها را بررسی کرد. ابتدای این کار باید با محیط های اجرای پروژه های ساختمانی آشنا شد و اینکه باید دانست هر کدام از پانل گچی چه ویژگی هایی دارد و هر کدام از این گچ برگ ها مناسب چه فضایی است و بر اساس همان ویژگی ها ، دست به استفاده از پنل گچی  ( knauf ) مناسب با آن محیط کرد.

 

پنل گچی و پانل کناف

همیشه ساختمان ها در مناطق با هوای معتدل ساخته نمی شوند ، این خود حاکی بر آن است که مصالح مصرفی برای هر منطقه نیز باید بر اساس هوای منطقه مورد استفاده شود که این قاعده در مورد پانل کناف knauf  نیز صدق میکند. پانل کناف شامل دو بخش هستند، سازه کناف knauf  و پنل گچی که روی سازه کناف مورد استفاده قرا میگیرد. اما همانطور که به آن اشاره کردیم این پنل گچی باید مشخصاتی داشته باشد . مشخصات گچ برگ ها می تواند شامل مولفه های آب و هوای منطقه باشد و هم می تواند در برگیرنده نیاز های حین ساخت و هنگام بهره برداری باشد. گچ برگ ها و یا همان پنل گچی کناف باید مطابق با مشخصاتی فنی ذکر شده و مرد نیاز کارفرما باشد.

 

پنل کناف RG  یا GKB که این پانل گچی با نام پنل کناف ساده knauf می شناسیم

برای ساختمان های در مناطق معتدل و یا در بخشی از ساختمان که رطوبت به میزان معین و پایینی است از پنل گچی ساده کناف knauf استفاده می شود. این گچ برگ ها را با نام RG هم می شناسیم. گچ برگ RG مخفف Regular Gypsum board است. این پنل گچی برای باکس های ساده و دیوارهای معمولی مورد استفاده قرار میگیرد. این پنل گچی همان طور که از نام آن مشخص است، کاربردی عمومی دارد. این پنل گچی را با نام GKB نیز می ناشناسند. این پنل  گچی کرم رنگ است و در امتداد محور میانی این گچ برگ مهر آبی رنگ knauf ( کناف knauf ) خورده است. پشت این گچ برگ تاریخ تولید و زمان تولید گچ برگ چاپ شده است.

knauf و گچ برگ

پانل کناف MR یا GKBI که این پانل گچی را با نام پنل کناف عایق رطوبت knauf می شناسیم.

پنل گچی عایق رطوبت نوع دیگری از پانل کناف knauf است که متناسب با فاضای کاربردی آن استفاده میشود. این گچ برگ برای محیط های با رطوبت سطح پایین مانند سرویس بهداشتی استفاده می شود. ما این گچ برگ کناف را با اسم مخفف MR میشناسیم. گچ برگ MR مخفف Moisture Resistant  است. مولفه رطوبت در استفاده از مصالح بخصوص برای پانل کناف و پنل گچی مورد توجه قرار می گیرید. این پانل گچی به رنگ سبزبوده و در امتداد محور میانی آن مهر آبی رنگ نام knauf ( کناف knauf ) بر روی آن نوشته شده است.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
با شرکت کناف و محصولات شرکت کناف بیشتر آشنا شوید!

پانل گچی و پنل کناف

پانل کناف FR یا GKF که این پانل گچی را با نام پانل گچی عایق حرارت knauf میشناسیم

پنل گچی عایق حرارت نوع دیگری از پانل کناف است.

موضع حریق در ساختمان ها مدت ها مورد توجه طراحان و مجریان قرار گرفته است.
امروزه ساختمان ها در برابر زلزله مقاومت نسبی خوبی پیدا کرده است،
اما این تمام خواسته کارفرمایان برای یک ساختمان نیست.
مبحث مقاومت در برابر حریق و آتش سوزی هم از نیازهای امروزه کارفرمایان شده است.
از این روز استفاده از مصالح و پنل کناف با این مشخصه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
برای همین پنل گچی مقاوم در برابر آتش نیز ساخته شده
که این گچ برگ برای مدت محدودی میتواند در برابر آتش سوزی مقاومت کند.
پانل کناف مقاوم در آتش که آن را با نام مخفف FR می شناسیم،
برای مدت حدود یک ساعت در برابر حریق مقاوم است. FR مخفف Fire Resistant است.
نام دیگر این گچ برگ GKF است. این پانل گچی به رنگ صورتی بوده و در راستای میانی آن نام knauf ( کناف knauf ) نوشته شده است.

 

پانل ضد حریق knauf و گچبرگ عایق حرارت کناف

پانل گچی FM یا GKFL که این پانل گچی را با نام پانل کناف عایق حرارت و پانل عایق رطوبت همزمان knauf میشناسیم.

گاهی در ساختمان ها ما دو مولفه برایمان مورد اهمیت قرار میگیرد.
این دو مولفه می تواند هم پنل کناف عایق رطوبت و هم پنل کناف عایق آتش سوزی باشد.
در این موارد ما می توانیم از گچ برگ های FM استفاده نمود.

 

کناف ، قیمت کناف ، کناف چیست
این گچ برگ ها هم خاصیت پانل گچی MR و هم هم عملکرد پانل کناف  FR را دارا است.
پانل کناف FM مخفف Fire Moisture resistant است.
این پنل گچی با نام دیگر GKFL هم شناخته می شود.
از این پانل گچی هم برای مناطق با رطوبت سطح پایین و استفاده می شود
و این پانل کناف می تواند تا حدود یک ساعت در برابر آتش سوزی مقاوم باشد.
این پنل کناف به رنگ سبز سیر بوده و در راستای محور میانی آن نام knauf ( کناف knauf ) نوشته شده است.