دانلود نمونه قرارداد کنافکاری (7379 دانلود ها )

یکی از مشکلات در اجرای پروژه های کناف ، عدم پایبندی کارفرما به اصول اولیه یک پروژه است.
همین مطلب سبب شده که این امر محل اختلاف مجریان کناف یا پیمانکاران با کارفرمایان باشد.
بهترین راهکار برای رفع این مشکل ، استفاده از یک فرم قرارداد واحد برای پروژه هاست.
در این فرم قرارداد باید همه جوانب پروژه و منافع دو طرف مورد نظر قرار گرفته باشد.
علاوه بر آن ، قرارداد کناف باید به نحوی تنظیم شود تا محل اختلافی در کار باقی نماند.
در بیشتر پروژه ها ، کارفرمایان در چند نقطه با کناف کار دچار ابهام هستند.

1- امضای قرارداد
2- مبلغ پیش پرداخت
3- هزینه حمل و نقل مصالح تا محل پروژه
4- – هزینه حمل تا طبقه
5- هزینه کار در ارتفاع
6- تامین زیرپایی یا زدن داربست در محل
8- زمان اجرای پروژه
9- نحوه و زمان بندی پرداخت ها
7- فسخ قرارداد

در قرارداد باید طرفین قرارداد مشخص و در آن آدرس طرفین قرارداد و آدرس محل کار مشخص شده باشد.

وجود و امضای چنین قراردادی می تواند تا حد امکان مشکلات را کاهش داده و حتی سبب از بین رفتن اختلافات گردد.
این مجموعه سعی بر آن دارد تا در تمام پروژه های سقف کناف و در پروژه های دیگر ار قبیل پروژه نقاشی کناف از قراردادبرای مجریان استفاده کند.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دانلود جزییات سقف کاذب کناف

قطعا پاببندی به یک فرم واحد برای طرفین می تواند سبب تسهیل در امر اجرا و پرداخت و پرداخت به کناف کار گردد.
با توجه به درخواست های متعدد همکاران و مجریان کناف کار و پیمانکاران عزیز ، بر آن شدیم تا این فرم قراردادی را در اختیار همه کناف کار های عزیز قرار داهیم.
شاید این فرم نتواند همه ابعاد یک پروژه و محل های اختلافی را در آن حل نماید ، اما می تواند مقدمه برای کناف کاران عزیز باشد.

مجموعه کناف دکوراسیون همواره به تمام مجریان ، استفاده از قرارداد های مبتنی بر قانون را توصیه می نماید.

حال با توجه به تمام مقدمه ای که برای شما کناف کار های محترم و مجری های کناف گفته شد، شما می توانید فایل نمونه فرم قرارداد کناف را از دانلود نمونه قرارداد کنافکاری (7379 دانلود ها ) دانلود کنید.