قیمت ساختارهای کناف :

* عوامل اتصال طرفین در محاسبه لحاظ شده است.

*صفحات مسلح سیمانی آکواپانل به صورت افقی و صفحات روکش دار گچی به صورت عمودی

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

 

(AQUAPANEL Indoor (Interior Wall

 آنالیز قیمت ساختارهای کناف AQUAPANEl
U= 0.44 W/m2k شاخص هدایت حرارتa=100 mm اندازه پشت تا پشت پروفیل
D=125 mm
ضخامت دیوار 25.5 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
2.3
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) Rw=42 dB. DIN 4109 شاخص عایق صوت
23.3
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) d=12.5 mm ضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار داخلی آکواپانل AQUAPANEl (استاندارد DIN)
شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی سازه استاد CW100 Zinc 275 متر طول 2
سازه رانر UW100 Zinc 275 متر طول 0.7
نوار عایق پشت چسبدار 4*15 متر طول 2.4
اتصالات میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 0.7
پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 1.8
لایه گذاری TN25 عدد 12
RG12.5 متر مربع 1
درزگیری بتونه درزگیر کیلو گرم 0.35
نوار درزگیر متر طول 0.75
پودر ماستیک(1) کیلو گرم 0.5
لایه گذاری خارجی (Aquapanel (outdoor متر مربع 1
SN25 عدد 15
درزگیری و پوشش خارجی چسب پلی اورتان میلی لیتر 50

 

– در صورت عدم نیاز به کاشی کاری روی دیوار داخلی آکواپانل، می توان از اندود نازک کاری آماده Q4 Finish، استفاده نمود

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.