کناف دکوراسیون

دیوار پوششی با سازه Lining) W623)

قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

 

دیوار پوششی با سازه

آنالیز قیمت ساختارهای کناف Lining) W623)
1.1
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)  

 

a=17 mm اندازه پروفیل
8.3 وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) 9.3 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
d=12.5 mm ضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی با سازه W623
عنوان شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی سازه F47 متر طول 2
سازه L25 متر طول 0.7
نوار عایق پشت چسبدار 4*15 متر طول 2.8
اتصال مستقیم CT205 عدد 2.9
LN9 عدد 5.8
اتصالات میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 0.7
پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 3.6
لایه گذاری TN25 عدد 12
RG12.5 متر مربع 1
درزگیری بتونه درزگیر کیلو گرم 0.35
نوار درزگیر متر طول 0.75
پودر ماستیک(1) کیلو گرم 0.5

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

0
دیدگاه‌های نوشته

سلام!

سلام ، میتونیم کمک کنیم ؟

Social