قیمت ساختارهای کناف :

* عوامل اتصال طرفین در محاسبه لحاظ شده است.

*صفحات مسلح سیمانی آکواپانل به صورت افقی و صفحات روکش دار گچی به صورت عمودی

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

 

(AQUAPANEL Outdoor (Ventilated Facades

1.1
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) 

 

23.7وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)24.8وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی خارجی آکواپانل با سازه 
عنوانشکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیسازه CD60متر طول2
سازه تراز UD28متر طول0.7
LN9عدد5.8
براکت CD60متر2.90
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد0.7
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد3.6
لایه گذاری خارجی(Aquapanel (outdoorمتر مربع1
SN25عدد11
درزگیریبتونه درزگیری آکواپانلکیلو گرم0.7
اندود پوششی مخصوص آکواپانل (کناف مارموریت)کیلو گرم7
نوار درزگیر آکواپانل 33cmمتر طول1.1
شبکه توریمتر مربع1.1

– در صورت عدم نیاز به کاشی کاری روی دیوار داخلی آکواپانل، می توان از اندود نازک کاری آماده Q4 Finish، استفاده نمود

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف، 25.5 سانتی متری W115 (استاندارد NF)