قیمت ساختارهای کناف :

* عامل اتصال براکت (CT205) بسته به جنس دیوار و ضریب مصرف آن محاسبه می شود.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2.75 متر و به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

دیوار پوششی هرادیزاین با سازه (W623 (Lining

 ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)
1.4
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)
13.4 وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) 14.8 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی هرادیزاین با سازه W623
عنوان شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی سازه CD60 متر طول 2
سازه تراز UD28 متر طول 0.7
LN9 عدد 1.5
اتصال مستقیم CT205 عدد 0.7
نوار عایق پشت چسب دار 4*15 متر طول 2.45
اتصالات میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 0.7
پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 2.5
لایه گذاری TN25 عدد 10
Heradesign Fine متر مربع 1

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.