قیمت ساختارهای کناف :

* عامل اتصال براکت (CT205) بسته به جنس دیوار و ضریب مصرف آن محاسبه می شود.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2.75 متر و به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

دیوار پوششی هرادیزاین با سازه (W623 (Lining

 ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)
1.4
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)
13.4وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)14.8وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی هرادیزاین با سازه W623
عنوانشکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیسازه CD60متر طول2
سازه تراز UD28متر طول0.7
LN9عدد1.5
اتصال مستقیم CT205عدد0.7
نوار عایق پشت چسب دار 4*15متر طول2.45
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد0.7
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد2.5
لایه گذاریTN25عدد10
Heradesign Fineمتر مربع1
شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار پوششی با سازه Lining) W623)

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.