زیرسازی کناف و قیمت های آن همیشه از مطالبی بوده که استفاده کنندگان از کناف را دچار سردرگمی خود کرده .

تیم کناف دکوراسیون تلاش کرد تا با تهیه لیستی از قیمت های زیرسازی کناف این موضوع را برای شما از گمراهی در بیاورد .

قیمت زیرسازی کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی و ترک ) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف

 

آنالیز قیمت زیرسازی کناف (W111 (7.5cm
U= 0.66 W/m2k
شاخص هدایت حرارتa=48 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل
D=73 mm
ضخامت دیوار18.2وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
1.7
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)Rw=41 dBشاخص عایق صوت
16.5
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)d=12.5 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 7.5 سانتی متری W111 (استاندارد DIN)
شکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیرسازی کنافاستاد کنافسازه استاد CW 50متر طول2
سازه رانر UW 50متر طول0.7
نوار عایق پشت چسبدار 4*15متر طول2.4
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد0.7
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.8
لایه گذاریTN25عدد24
RG12.5متر مربع2
درزگیریبتونه درزگیرکیلو گرم0.65
نوار درزگیرمتر طول1.5
پودر ماستیک(1)کیلو گرم1
شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف، 19.5 سانتی متری W115 (استاندارد DIN)

 

به این نکته توجه کنید که درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

همچنین مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.