زیرسازی کناف و قیمت های آن همیشه از مطالبی بوده که استفاده کنندگان از کناف را دچار سردرگمی خود کرده .

تیم کناف دکوراسیون تلاش کرد تا با تهیه لیستی از قیمت های زیرسازی کناف این موضوع را برای شما از گمراهی در بیاورد .

قیمت زیرسازی کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی و ترک ) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف

 

آنالیز قیمت زیرسازی کناف (W111 (7.5cm
U= 0.66 W/m2k
شاخص هدایت حرارتa=48 mm اندازه پشت تا پشت پروفیل
D=73 mm
ضخامت دیوار 18.2 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
1.7
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) Rw=41 dB شاخص عایق صوت
16.5
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) d=12.5 mm ضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 7.5 سانتی متری W111 (استاندارد DIN)
شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیرسازی کناف استاد کناف سازه استاد CW 50 متر طول 2
سازه رانر UW 50 متر طول 0.7
نوار عایق پشت چسبدار 4*15 متر طول 2.4
اتصالات میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 0.7
پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 1.8
لایه گذاری TN25 عدد 24
RG12.5 متر مربع 2
درزگیری بتونه درزگیر کیلو گرم 0.65
نوار درزگیر متر طول 1.5
پودر ماستیک(1) کیلو گرم 1

 

به این نکته توجه کنید که درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

همچنین مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.