قیمت ساختارهای کناف :

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

* این آنالیز بر اساس فاصله های زیر برآورد شده است:

  • فاصله سازه باربر 100 سانتیمتر
  • فاصله آویزها 75 سانتیمتر
  • فاصله سازه های پانل خور 50 سانتیمتر

*این آنالیز با فرض نبشی غیر باربر و عامل اتصال با فواصل هر 60 سانتیمتر محاسبه گردیده است.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد 5*5 متر و مساحت 25 متر مربع محاسبه گردیده است.

 

سقف کاذب یکپارچه (آویز نانیوس) (D112 (A

 

 

 ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)
1.1
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) 

 

a=17 mmاندازه پروفیل
8.3وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)9.3وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
d=12.5 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه (آویز نانیوس) (D112 (A
عنوانشکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیسازه F47متر طول3.4
سازه L25متر طول0.8
LN9عدد12
اتصال سقفی HT90عدد1.9
نوار ترن فیکسمتر0.8
بست اتصال طولیعدد0.7
اتصال کامل F47عدد2.6
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد1.9
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.5
لایه گذاریTN25عدد17
RG12.5متر مربع1
درزگیریبتونه درزگیرکیلو گرم0.35
نوار درزگیرمتر طول1.1
پودر ماستیک(1)کیلو گرم0.5

 

* آویز نانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد زیر می باشد:

مصالحمصرف در واحد آویز
رکاب F471
آویز 40 سانتیمتری1
پین نانیوس1

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار داخلی آکواپانل AQUAPANEl (استاندارد DIN)