قیمت ساختارهای کناف :

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

* این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد:

 – سطح سقف کاذب کمتر از 50 متر مربع

– دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر

– ارتفاع آویز گیری کمتر از 50 سانتیمتر

سقف مسطح و فاقد شکستگی

*این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است:

– فاصله سازه ها 50 سانتیمتر

– فاصله آویز ها 125 سانتیمتر

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد 6*4 متر و مساحت 24 متر مربع محاسبه گردیده است.

 

سقف کاذب یکپارچه (آویز نانیوس) (D112 (B

 

 

 ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)
1.3
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) 

 

8.3وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)9.6وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه (آویز نانیوس) (D112 (A
عنوانشکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیسازه F47متر طول2.2
سازه L25متر طول0.8
LN9عدد11
نوار ترن فیکسمتر0.8
آویز نانیوس *عدد2.7
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد1.9
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.5
لایه گذاریTN25عدد17
RG12.5متر مربع1
درزگیریبتونه-درزگیری-کنافبتونه درزگیرکیلو گرم0.35
نوار درزگیرمتر طول1.1
پودر ماستیکپودر ماستیک(1)کیلو گرم0.5

 

* آویز نانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد زیر می باشد:

مصالحمصرف در واحد آویز
رکاب F471
آویز 40 سانتیمتری1
پین نانیوس1

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف، 32 سانتی متری W116 (استاندارد DIN)