قیمت ساختارهای کناف :

* عوامل اتصال طرفین در محاسبه لحاظ شده است.

*صفحات مسلح سیمانی آکواپانل به صورت افقی و صفحات روکش دار گچی به صورت عمودی

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به ابعاد 5*5 در مساحت 25 متر مربع محاسبه شده است

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الیاف معدنی می باشد. 

* فواصل سازه های پانل خور 40cm

 

AQUAPANEL SKYLITE
(Suspended Ceiling)

مناسب جهت پوشش سقف کاذب در فضاهای با رطوبت بالاتر از 80%

 

 

 ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)
2.9
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) 

 

18وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)20.8وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکواپانل اسکای لایت AQUAPANEL SKYLITE
عنوانشکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیسازه CD60متر طول4
سازه تراز UD28متر طول0.8
LN9عدد3.5
آویز نانیوس *عدد1.7
بست اتصال طولی CD60عدد0.8
اتصال کامل CD60عدد3.4
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد1.7
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.5
لایه گذاریTN25عدد18
RG12.5متر مربع1
درزگیریبتونه درزگیر آکواپانلکیلو گرم0.4
نوار درزگیر آکواپانل 10cmمتر طول2.1
اندود پوششی مخصوص آکواپانل(کناف ماموریت)کیلوگرم7
شبکه توریمتر مربع1.1

 

* آویز نانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد زیر می باشد:

مصالحمصرف در واحد آویز
رکاب CD601
آویز 40 سانتیمتری1
پین نانیوس1

 

– ضخامت اندود مارموریت 5 تا 7 میلیمتر در نظر گرفته شده است

– فاصله سازه های بابری 100 سانتی متر

– فاصله آویز ها 75 سانتی متر

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف، 12 سانتی متری W112 (استاندارد DIN)