قیمت ساختارهای کناف :

* عوامل اتصال طرفین در محاسبه لحاظ شده است.

*صفحات مسلح سیمانی آکواپانل به صورت افقی و صفحات روکش دار گچی به صورت عمودی

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به ابعاد 5*5 در مساحت 25 متر مربع محاسبه شده است

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الیاف معدنی می باشد. 

* فواصل سازه های پانل خور 40cm

 

AQUAPANEL SKYLITE
(Suspended Ceiling)

مناسب جهت پوشش سقف کاذب در فضاهای با رطوبت بالاتر از 80%

 

 

 ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)
2.9
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)  

 

18 وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) 20.8 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکواپانل اسکای لایت AQUAPANEL SKYLITE
عنوان شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی سازه CD60 متر طول 4
سازه تراز UD28 متر طول 0.8
LN9 عدد 3.5
آویز نانیوس * عدد 1.7
بست اتصال طولی CD60 عدد 0.8
اتصال کامل CD60 عدد 3.4
اتصالات میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 1.7
پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 1.5
لایه گذاری TN25 عدد 18
RG12.5 متر مربع 1
درزگیری بتونه درزگیر آکواپانل کیلو گرم 0.4
نوار درزگیر آکواپانل 10cm متر طول 2.1
اندود پوششی مخصوص آکواپانل(کناف ماموریت) کیلوگرم 7
شبکه توری متر مربع 1.1

 

* آویز نانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد زیر می باشد:

مصالح مصرف در واحد آویز
رکاب CD60 1
آویز 40 سانتیمتری 1
پین نانیوس 1

 

– ضخامت اندود مارموریت 5 تا 7 میلیمتر در نظر گرفته شده است

– فاصله سازه های بابری 100 سانتی متر

– فاصله آویز ها 75 سانتی متر

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.