قیمت ساختارهای کناف :

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

*این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است:

  • فاصله سازه باربر 100 سانتیمتر
  • فاصله آویز ها 95 سانتیمتر
  • فاصله سازه های پانل خور 31/25 سانتیمتر

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد 6*4 متر و مساحت 24 متر مربع محاسبه گردیده است.

 

سقف کاذب یکپارچه آکوستیک و تصفیه کننده هوا (آویز نانیوس) D127

 ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)
3.3
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) 

 

9.4وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)12.7وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکوستیک و تصفیه کننده هوا D127
عنوانشکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیسازه F47متر طول4.6
سازه L25متر طول0.8
LN9عدد2.8
نوار ترن فیکسمتر0.8
آویز نانیوس *عدد1.4
بست اتصال طولی CD60عدد0.9
اتصال کامل CD60عدد4
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد1.4
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.5
لایه گذاریTN25عدد25
RG12.5متر مربع1
درزگیریبتونه TRIASکیلو گرم0.1

 

* آویز نانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد زیر می باشد:

مصالحمصرف در واحد آویز
چنگک CD601.3
آویز 40 سانتیمتری1.3
پین نانیوس1.3

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
سقف کاذب یکپارچه هرادیزاین