D112a سقف کاذب با سازه گذاري دو طرفه

ساختار اين سقف شامل يک زيرسازي فولادي سبک با سازه گذاري در دو جهت (به صورت متعامد) بوده که پن لها در يک يا دو لايه بر روي آن
نصب مي شوند. با توجه به عملکرد بالاي سقف کاذب D112a ، می توان از اين نوع سقف کاذب در بسياري از فضاها و در طرح هاي تزئيني متنوع
و زيبا استفاده نمود.

برای استفاده از این نوع سقف توصیه میشود شرایطی را درنظر بگیرید

1 : سطح سقف کاذب از 50 متر مربع کمتر و دهانه آن کمتر از 4 متر باشد
2 : ارتفاع آویزگیری کمتر از 50 سانتیمتر باشد
3 : سقف کاذب ساده و فاقد شکست باشد.

نکات فنی :

۱- فاصله اولین عامل اتصال از انتهای سازه تراز نباید از ۱۰ سانتیمتر بیشتر باشد .

۲- برای اتصال سازه تراز به دیوار خشک می توان از پیچ TN یا FN استفاده نمود .
در صورتی که زیرسازی در محل اتصال وجود نداشته باشد،
می توان قبل از پنل گذاری ، یک نوار تسمه فولادی گالوانیزه

به عرض ۱۰۰ و ضخامت ۰٫۶ میلی متر را به صورت سراسری در تراز مورد نظر به وسیله پانچ یا پرچ بر روی استاد ها اجرا نمود،
تا زیر سازی در تمام نقاط در تراز سقف ایجاد گردد .

۳- در صورت بنایی بودن دیوار پیرامونی ،سازه تراز پس از نازک کاری و بر روی پوشش نهایی گچ دیوار اجرا می شود .
هم چنین باید نوار چسب جدا کننده در حد فاصل سازه تراز و دیوار قرار گیرد و

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
عوامل اتصال و لایه پوششی

در صورت نیاز به ایجاد خط سایه در فصل مشترک دیوار و سقف
( به ویژه در دیوار های با پوشش کاشی یا سنگ)
می توان پنل را با فاصله از دیوار جدا نمود و لبه آن را به وسیله جی بید پوشش داد .

 

D112a سقف کاذباجزای D112a سقف کاذباجزای D112a سقف کاذب

 

D112b  سقف کاذب با سازه گذاري يک طرفه

ساختار اين سقف کناف شامل يک زيرسازي فولادي سبک با سازه گذاري در يک جهت بوده که پنلها در يک يا دو لايه بر روي آن نصب مي شوند.
زماني که يک سقف کاذب با سرعت اجرايي بالا و حداقل مصالح و هزينه مد نظر باشد، سقف کاذب D112b کناف گزينه بسيار مناسبي خواهد
بود. به لحاظ اجرايي، توصيه م یشود که از اين نوع سقف کاذب با در نظر گرفتن شرايط زير استفاده شود:
ƒ سطح سقف کاذب کمتر از 50 متر مربع
ƒ دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر
ƒ ارتفاع آويزگیری کمتر از 50 سانتيمتر
ƒ سقف کاذب ساده و فاقد شکست
يک نمونه از کاربردهای اين نوع سقف کاذب،
در سقف هاي تيرچه بلوک با بلو کهاي پلي استايرني در واحدهاي مسکوني است،
که ارتفاع آويز در آن معمولا کم بوده و سقف کاذب در يک سطح محدود و فاقد شکست اجرا مي شود.

 

D112b  سقف کاذباجزای D112b اجزای D112b