نکات رنگ آمیزی برای بلندتر جلوه دادن سقف

1.سقف را سفید رنگ کنید.

 

سقف سفید

این اغلب انتخاب پیش فرض برای سقف ها است و به دلایل خوبی – سفید در دکوراسیون باعث افزایش و روشن شدن می شود. در سقف، این چشم انداز ارتفاع خود سقف را افزایش می دهد. اگر نمی خواهید با سفید خالص انجام دهید، توصیه می شود حداقل رنگی روشن تر از دیوارهای خود انتخاب کنید تا سقف بلندتر جلوه کند.

2. رنگ سقف را روی دیوارها بکشید.

 

همگام سازی رنگ سقف و دیوار

این نما راهی عالی برای تغییر درک فرد از مرزهای سقف است و بلافاصله چندین سانتیمتر از نظر بعد روانی به آن می افزاید.

3. از رنگ براق براسی سقف استفاده کنید.

 

سقف براق

بازتاب نور و اشیاء خود باعث افزایش ارتفاع و روشن شدن کل اتاق می شود. یا اگر بسیار دراماتیک فکر میکنید و براق بودن مثل آینه را برای سقف انتخاب می کنید، به نظر می رسد که تمام اتاق شما هرگز پنهان نمی ماند و کل فضا را روی سقف منعکس می کند.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
انواع ساختار های سقف کاذب

4. از رنگ مات در سقف استفاده کنید.

 

سقف مات

یکی دیگر از باور ها بر این است که سقف مات عیب های سقف را پنهان می کند و در عین حال بر ظاهر خود واقعی اتاق تأکید می کند.

5. نوارهای عمودی را روی دیوارها بکشید.

 

طرح راه راه

هر چیزی که چشم را به سمت بالا بکشد، همان چیزی که نوارهای عمودی به طور ذاتی انجام می دهند، باعث می شود سقف بلندتر و کل فضا بزرگتر به نظر برسد. هرچه فاصله بین نوارها بیشتر باشد، این جلوه چشمگیرتر خواهد بود.

…منبع