اتصال سقف کاذب به ديوار

هرگونه ساختار سقف کاذب کناف که دارای کد حريق 30 تا 90 دقيقه باشد می تواند به ديوار جداکننده متصل شود، مشروط بر اين که هر دو ساختار دارای کد حريق مشابه باشند. در اين صورت سطح ديوار (در محل اتصال) باید کامل صاف بوده و لايه پوششی سقف بايد کامل به آن بچسبد و درزگيری شود. به نحوی که هيچ گونه روزنه ای برای نفوذ حريق وجود نداشته باشد. در صورتی که سطح دیوار صاف نباشد، بايد با تمهيدات مناسبی اصلاح شود.

 

اتصال سقف کاذب به ديوار

 

اتصال سقف کاذب به ديوار

 

اتصال ديوار به سقف کاذب

اتصال دیوارهای خشک به سقف کاذب دارای کد حریق باید به نحوی باشد
که در صورت فروریزی دیوار بر اثر وقوع حریق، نیروی اضافه ای از سوی دیوار
به سقف وارد نشود. در این رابطه راه حل های زیر وجود دارد:

ساختار با کد حریق از پایین سقف کاذب: در این حالت،
لای ههای پوششی دیوار نباید به رانر سقف متصل شوند؛
لیکن باید تا سقف کاذب ادامه یافته و کاملا به آن بچسبند و درزگیری شوند.

 

ساختار با کد حریق از پایین سقف کاذب

 

ساختار با کد حریق از بالای سقف کاذب/ ساختار با کد حریق از پایین و بالای سقف کاذب: در این حالت، دیوار باید با اتصال کشویی (با امکان حرکت حداقل 15 میلیمتر) به سقف کاذب متصل گردد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
اجرای باکس

 

 

نکته فنی: در صورتی که ديوار دارای کد حریق باشد،
اتصال آن به سقف کاذب در صورتی مجاز بوده که سقف کاذب با کد حريق حداقل برابر با آن طراحی شود.

 

در هر متر مربع از سطح سقف کاذب، مي توان بارهای نقطه اي با وزن حداکثر 5 کيلوگرم را
مستقيما به صفحه گچي متصل نمود
(توضيح اين که فاصله مرکز ثقل دو عدد بار نقطه ای مجاور بايد از 100 سانتي متر بيشتر باشد).
الحاقاتي با وزن بيش از مقدار مذکور بايد با آويز گيري مستقل از سقف کاذب،
مستقيما توسط سقف اصلي حمل شوند. براي نصب الحاقات به سقف کاذب، عوامل اتصال متنوعي در دسترس است.

 

انواع ادوات اتصال

 

نکته فنی: در صورتی که الحاقاتي مانند روشنايي های سقفی به طور گسترده
در سطح سقف کاذب نصب شوند، بايد بار آنها در محاسبه رده وزني سقف کاذب لحاظ شود.

نکته مهم: تحت هيچ شرايطي نبايد عناصر تاسيساتي موجود در فضاي پشت سقف کاذب
، به ساختار سقف کاذب متصل شوند و به آن بار وارد نمايند.
چنین عناصری باید با آويزهاي مستقل به سقف اصلي متصل شوند.
عدم رعايت اصول اخير می تواند موجب ناپايداري سقف کاذب
و يا انتقال ارتعاشات و لرزشها (ناشي از تاسيسات) و ايجاد ترک در محل درزها شود.

دیدگاهتان را بنویسید