سازه کناف:

از ورقه های فولادی گالوانیزه به ضخامت ۰٫۶ میلیمتر ساخته شده اند. با استفاده از تکنولوژی سرد نورد، توسط دستگاه رول فرمینگ ساخته می شوند . در ساختار دیوار کناف معمولا از قطعه استاد و رانر استفاده می گردد. استاد : جزء عمودی و ستون دیوار کناف بوده که در نمره 50 تا 1۰۰ تولید می شود و در فواصل ۳۰ تا ۶۰ سانتی متری قرار گرفته و تاسیسات برقی را در خود جای میدهد و صفحات روکش دار گچی به آن متصل می گردد. رانر : رانر قطعه افقی یا هادی تراز  دیوار کناف می باشد این سازه به عنوان هادی استاد در دیوار همچنین در اطراف بازشو ها استفاده میگردد و در نمره 50 تا 1۰۰ تولید می شود.

اجزای سازه

علاوه بر استاد و رانر که به سادگی نصب می گردند و از عوامل اصلی زیرسازی دیوار کناف می باشند قطعه های مهم دیگری نیز جهت بهبود عملکرد دیوار وجود دارند که معرفی می گردند.

قطعه اتصال سازه پشتیبان :(SC47)

از این قطعه و با استفاده از سازه می توان سازه پشتیبان برای نصب قوطی های برق ساخت.

جی بید:
برای ایجاد لبه های صاف و یکنواخت در انتهای آزاد پانل گچی استفاده می شود. این سازه همچنین از لبه ای آزاد در مقابل ضربه محافظت می کند.

درز انقطاع:
در دیوار های پیوسته با طول زیاد نیاز به ایجاد درز انقطاع می باشد . از این سازه برای پوشش درز انقطاع ایجاد شده استفاده می شود.

کرنر بید –  محافظ گوشه 

از این سازه در کنج های خارجی دیوار کناف استفاده می شود . نقش اصلی آن جلوگیری از آسیب ناشی از ضربه می باشد این سازه تاثیری خوبی در ایجاد لبه های گونیا و یکنواخت نیز دارد.