مرحله اول
ƒ سطح سازه محافظ گوشه به وسيله مواد چربي زدا، تميز مي شود.
ƒ سازه محافظ گوشه روي کنج ديوار قرار گرفته و به وسيله چکش لاستيکي
و دستگاه کرنربيد کوب نصب مي شود. فاصله ضربات، حداکثر 35 سانتيمتر مي باشد.

نکته فني: در صورت یکه دستگاه کرنربيد کوب در دسترس نباشد،
سازه محافظ گوشه را می توان با بتونه نصب نمود.

مرحله دوم
ƒ با استفاده از ليسه يا ماله استيل، يک لايه بتونه به پهناي 20 سانتيمتر
و ضخامتي که سازه محافظ گوشه محو شود، بر روي کرنربيد و در دو طرف کنج اجرا مي شود.
ƒ کار رها شده تا بتونه اجرا شده به طور کامل خشک شود.
ƒ با استفاده از ساب ماله اي، سطح بتونة خشک پرداخت شده
و براي مرحله بعدی کار )اجرای لایه آماده سازی( آماده مي شود.

 

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
گچ برگ یا پانل گچی چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید