اجزای فلزی

سازه زیرسازی سقف ، سقف کناف ، کناف سقف۱-  سازه زیرسازی سقفی

 

اين سازه جزء اصلي زيرسازي سقف هاي کاذب D112 را تشکيل داده که به عنوان سازه باربر و یا سازه پنل خور و یا هر دو آنها عمل می کند.
مقطع اين سازه C شکل بوده و در دو نوع با نا مهاي CD60 و F47 توليد و عرضه می شود.
سازه های مذکور در ساختار دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه نیز کاربرد دارند.

 

2-  سازه تراز سقف یکپارچه

اين سازه در فصل مشترک ديوار و سقف، به ديوار متصل شده و تراز سقف را مشخص مي کند.
سازه تراز سقف یکپارچه ، سقف یکپارچه کنافهمچنين اين سازه می تواند نقش باربر داشته باشد و به عنوان تکیه گاه در حاشيه سقف عمل نمايد
و يا به عنوان يک عضو الزامي در ساختارهاي داراي عايق بندي صوتي يا داراي کد حريق نيز به کار گرفته شود.
علاوه بر کاربردهاي مذکور، از اين سازه جهت زيرسازي در محل شکست هاي سقف نيز استفاده مي شود.
سازه تراز در دو نوع با نا مهاي UD28 (با مقطع ناودانی) و L25 (با مقطع نبشی) توليد و عرضه مي شود.

 

 

 

 

سازه محافظ گوشه ، سازه سقف کناف ، سازه کناف سقف

3-  سازه محافظ گوشه  ( Corner bead )

سازه محافظ گوشه، در کنج های خارجی دیوارها و محل هایی که درمعرض ضربه هستند، استفاده شده

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
سقف کاذب

و علاوه بر ضربه گیری، لبه هایی گونیا و یکنواخت ایجاد می نماید.

 

 

 

سازه محافظ لبه ، رانر ، استاد ، F47

4-  سازه محافظ لبه ( J-bead )

از این سازه جهت ایجاد لبه های صاف و یکنواخت در انتهای آزاد پنل های گچی استفاده می شود.
سازه لبه علاوه بر ایجاد لبه های یکنواخت، از لبه های آزاد پنل ها نیز محافظت می نماید.

 

 

 

 

سازه درز انقطاع ، U36 ، L25

5-  سازه درز انقطاع

از این سازه جهت ایجاد درز انقطاع در دیوارها و سقف های پیوسته با طول زیاد، استفاده می شود.
سازه های درز انقطاع در اقسام مختلف برایانواع کاربردها تولید می شوند.

 

 

 

 

سقف مشبک ، کناف مشبک ، سقف کلیک ، تایل

6-  نبشی تراز سقف مشبک

اين سازه در فصل مشترک ديوار و سقف، به ديوار متصل شده و تراز
سقف را مشخص مي کند. همچنين، اين سازه مي تواند نقش باربري
داشته باشد و به عنوان اولين تکیه گاه در حاشيه سقف عمل نمايد.
نبشی تراز در دو نوع ساده و دارای خط سايه ارائه مي شود. نوع خط
سايه دار، يک شيار تزئيني در محل اتصال به ديوار ايجاد مي کند

دیدگاهتان را بنویسید