جزییات اجرایی سقف کاذب (1222 دانلود ها )

 

قبل از اجراي زيرسازي، بايد فاصله آويزها، فاصله سازه هاي
باربر و فاصله ساز ههاي پنل خور بر اساس نوع پوشش کاری، رده
وزني سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حريق ( در صورت اجراي
ساختارهاي داراي کد حريق ) و از طريق جداول مندرج در انتهای
فصل جاری استخراج مي شود.

برای اینکه بتوان بهتر و بیشتر از جداول موجود در این فایل استفاده نمود ،

فواصل موجود در تصاویر را توضیح داده تا بتوان از این جزییات اجرایی بهتر استفاده کرد.
قطع به یقین ، این مشخصات برای درک بهتر تصاویر حائز اهمیت هستند.

a: فاصله آویزها ( دهانه تکیه گاهی سازه های باربر )
c: فاصله ساز ههای باربر ( دهانه تکیه گاهی ساز ههای پنل خور )
b: فاصله ساز ههای پنل خور ( دهانه تکیه گاهی پنلها )

سقف های کاذب کناف را می توان به دو بخش تقسیم بندی کرد.
بخش اولی این سقف ها را می توان ، سقف های یکپارچه دانست.
سقف های یکپارچه ، در دو تیپ اجرا می شوند.
در کل سقف های یکپارچه دارای سازه هایی است که
با توجه به مشخصات این سازه ها ، می توان استفاده از آن ها را در سازه ،مورد بررسی و مشاهده کرد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
برای نور مخفی در کناف ، خودمان دست به کار شویم
بر اساس نحوه استفاده از این سازه ها میتوان ، آن ها را در دو. تیپ تقسیم بندی کرد.

تیپ A که در آن دو سازه باربر و سازه پنل خور قرار دارد. معمولا این نوع اجرا مورد قبول تر و عمومی تر به حساب می آید.
تیپ B که در آن سازه باربر و پانل خور یکی هستند . این نوع سازه ها کاربرد کمتری به نسبت اجرای تیپ A دارد.
حالا می توان با این توضیحات فایل بارگذاری شده مقاله را در بالا دانلود نمایید.
این مجموعه قصد دارد تا با تولید محتوا یا قرار دادن محتواهای گردآوری شده ، کناف را بصورت تخصصی بررسی کند و اطلاعات فنی پیرامون این کار را در اختیار شما قرار دهد.

از این جا جزییات اجرایی سقف کاذب (1222 دانلود ها )   دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید