قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 2*80mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف

آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W115 (25.5cm
U= 0.37 W/m2k
شاخص هدایت حرارتa=205 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل
D=255 mm
ضخامت دیوار36.1وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
4.3
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)Rw=60 dBشاخص عایق صوت
31.8
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)d=2*12.5 mm=25 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 25.5 سانتی متری W115 (استاندارد NF)
شکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیاستادسازه استاد C 100متر طول4
رانرسازه رانر U 100متر طول1.4
نوار عایقنوار عایق پشت چسبدار 4*15متر طول5.4
اتصالاتمیخ مهار فولادیمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد1.4
پیچ رولپلاکپیچ رولپلاک m6*60mmعدد3.6
لایه گذاریTN25TN25عدد12
کنافRG12.5متر مربع4
TN35TN35عدد24
درزگیریبتونه درزگیری کنافبتونه درزگیرکیلو گرم1.2
نوار درزگیر کنافنوار درزگیرمتر طول1.5
پودر ماستیکپودر ماستیک(1)کیلو گرم1
شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف، 26 سانتی متری W116 (استاندارد NF)

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید