قیمت کناف و قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز قیمت کناف بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف

قیمت کناف و قیمت سازه کنافقیمت سازه کناف

آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W111 (9.5cm
U= 0.65 W/m2k
شاخص هدایت حرارتa=70 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل
D=95 mm
ضخامت دیوار18.2وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
1.8
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)Rw=42 dBشاخص عایق صوت
16.5
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)d=12.5 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 7.5 سانتی متری W111 (استاندارد NF)
شکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیقیمت پانل کنافسازه استاد C 50متر طول2
سازه رانر U 50متر طول0.7
نوار عایق پشت چسبدار 4*15متر طول2.4
اتصالاتقیمت کنافمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد0.7
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.8
لایه گذاریTN25عدد24
RG12.5متر مربع2
درزگیریبتونه درزگیرکیلو گرم0.65
نوار درزگیرمتر طول1.5
پودر ماستیک(1)کیلو گرم1
شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف، 25.5 سانتی متری W115 (استاندارد NF)

 

به این نکته بسیار مهم باید دقت داشت که درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد تا اشتباهی صورت نگیرد .

همچنین این مورد نباید فراموش شود که مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد .

در این مقاله از سری مقاله های آموزشی و قیمتی تیم دکوراسیون تلاش کردیم تا تمامی محصولات لازم را در ساخت دیوار جداکننده برای شما به صورت لیست تهیه کنیم و قیمت های آنها را نیز به شما اطلاع رسانی کنیم تا دیگر در این موضوع بسیار مهم دچار سردرگمی نشوید .

دیدگاهتان را بنویسید