قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف

آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W111 (9.5cm
U= 0.65 W/m2k
شاخص هدایت حرارتa=75 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل
D=100 mm
ضخامت دیوار18.5وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
2
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)Rw=42 dBشاخص عایق صوت
16.5
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)d=12.5 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 9.5 سانتی متری W111 (استاندارد DIN)
شکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیسازه استاد CW 75متر طول2
سازه رانر UW 75متر طول0.7
نوار عایق پشت چسبدار 4*15متر طول2.4
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد0.7
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.8
لایه گذاریTN25عدد24
RG12.5متر مربع2
درزگیریبتونه-درزگیری-کنافبتونه درزگیرکیلو گرم0.65
نوار درزگیرمتر طول1.5
پودر ماستیکپودر ماستیک(1)کیلو گرم1
شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف، 22 سانتی متری W116 (استاندارد NF)

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید