تیم کناف دکوراسیون بار دیگر با تهیه لیستی از مصالح مورد نیاز برای ساخت دیوار جداکننده و قیمت های آنها به کمک و همراهی شما آمده است .

قیمت ساختارهای دیوار جدا کننده کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف

آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W111 (9.5cm
U= 0.65 W/m2k
شاخص هدایت حرارتa=70 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل
D=95 mm
ضخامت دیوار18.2وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
1.8
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)Rw=42 dBشاخص عایق صوت
16.5
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)d=12.5 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 9.5 سانتی متری W111 (استاندارد NF)
شکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیدیوار جدا کنندهسازه استاد C 70متر طول2
دیوار جدا کننده کنافسازه رانر U 70متر طول0.7
نوار عایق پشت چسبدار 4*15متر طول2.4
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد0.7
دیوار داخلی کنافپیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.8
لایه گذاریدیوار جدا کننده داخلیTN25عدد24
دیوار جدا کنندهRG12.5متر مربع2
درزگیریدیوار جدا کننده داخلیبتونه درزگیرکیلو گرم0.65
دیوار جدا کننده داخلی کنافنوار درزگیرمتر طول1.5
پودر ماستیک(1)کیلو گرم1
شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
اصول نصب کاغذ دیواری

 

به این نکته باید توجه داشته باشید که درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه در دیوار جدا کننده کناف می بایست محاسبه گردد.

همچنین نیز مبنای محاسبه اندازه و قیمت ، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

امیدواریم این مطلب نیز پاسخگوی سوالات شما در این زمینه باشد .

دیدگاهتان را بنویسید