سقف هاي کاذب یکپارچه کناف ساختارهاي سبکي هستند که به واسطه توليد صنعتي، داراي مشخصات فني استاندارد بوده و جايگزين بسيار مناسبي براي سقف هاي کاذب غير استاندارد ساخته شده با رابيتس و گچ ميباشند.

اين ساختار شامل زيرسازي سبک فولادي معلق ساخته شده که صفحات روکشدار گچي در يک يا دو لايه، به وسيله پيچ مخصوص بر روي آنها نصب مي شوند. درزهاي ميان اين صفحات بوسیله نوار و بتونه مخصوص درز گيري شده و بدين ترتيب سطحي يکپارچه و بدون درز حاصل م يشود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ و پوشش های دیگر را خواهد داشت. فضاي خالي پشت سقف کاذب، امکان استفاده از انواع عايق حرارتي و صوتي را فراهم نموده و عبور تأسيسات الکتريکي و مکانيکي را ميسر مي سازد.

سقف کاذب کناف

تشريح مزايا

سرعت اجرايي بالا:

اجراي سريع و آسان زيرسازي و صفحات، عوامل مهم در سرعت بالاي اجراي اين ساختار بوده،
به طوري که با حداقل نيروي انساني مي توان در کمترين زمان ممکن سطوح وسيعي را پوشش داد. همچنين، سقف هاي کاذب یکپارچه کناف داراي قابليت رنگ آميزي، بلافاصله پس از خشک شدن بتونه و یا لایه پوششی بوده که سرعت اجرای بالا و در نتیجه کاهش مدت زمان اجرای پروژه در بازگشت سریع سرمایه بسیار موثر خواهد بود.

اجرای آسان:

اجرای ساختارهای خشک تا حدی آسان است که در بسياری از کشورهای دنيا،
افراد معمولی، اجزای ساختار را از فروشگاه های تجهیزات ساختمانی خريداری نموده
و با مطالعه دستورالعمل های مربوطه و با استفاده از ابزار ساده نسبت به اجرای آن اقدام می نمایند.

دقت بالا در اجرا:

به طور کلي، ساختارهاي خشک از مصاديق ساخت و ساز صنعتي بناها به شمار م يروند.
به دليل روش اجرايي آسان و استاندارد، خطاهاي اجرايي و هزينه هاي ناشي از آن کاهش يافته
و عمليات اجرايي با دور ريز بسيار کم مصالح و صرفه جويي در مصالح، نيروي انساني و زمان همراه است.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
رنگ نما و مراحل انجام رنگ آمیزی نما
انعطاف معماري بالا:

اين ساختار از نظر معماري بسيار منعطف بوده
و در ساخت سقف هاي معلق تزييني )دکوراتيو( کاربرد ويژه دارد. بدون شک،
خصوصيت اخير مهمترين مزيت سقف کاذب یکپارچه کناف، به ويژه در کشوري
با معماري غني همچون ايران به شمار م يرود.
اين ساختار داراي قابليت پذيرش انواع اشکال، شکست ها و طر حهاي تزئيني بوده
که حتي در مرحله بهره برداري از بنا نيز قابل اجرا ميباشند.

سقف کاذب کناف

عدم نياز به پيش بيني آويز:

در سقف کاذب معمولی، قبل از اجراي سقف نياز به پيش بيني آويز وجود دارد،
ولي در سقف های کاذب کناف آويز گيري جزء خود ساختار بوده
و پس از اتمام کارهاي سازه اي و تاسيساتي، به راحتي قابل اجرا است.

ایمن در برابر زلزله*:

محاسبات نشان ميدهد که سقف هاي کاذب یکپارچه کناف
به خوبي در برابر شتاب هايي به بزرگي بيش از 0/5 g از خود مقاومت و پايداري نشان ميدهند
(اين در حالي است که شتاب مبناي طرح در زلزله خيزترين مناطق ايران حداکثر 0/35 g مي باشد).
مهمترين عوامل در مقاومت اين ساختار در برابر زلزله، سبکي وزن آن و بهره گيري از اتصالات و مهارهاي استاندارد و مستحکم مي باشد.

دستيابي به مشخصات فني مورد نياز طراح:

با توجه به بهره گيري از اجزاي استاندارد و انجام آزمايشات
در اين نوع ساختارها، کميت هاي مرتبط با فيزيک ساختمان )مانند عملکرد صوتي، عملکرد حرارتي و مقاومت
در برابر آتش( از طريق مدارک فني شرکت کناف در دسترس مي باشد.
به علاوه، براي دستيابي به کميتهاي خاص، ساختارهاي ويژه قابل طراحي ميباشند .

دیدگاهتان را بنویسید