کمبود منابع آبی و اهمیت و توجه ویژه به این امر سبب شده تا تکنولوژی های جدید در امر آبیاری فضای سبز به کارگیری شود.

این تکنولوژی ها فقط در امر زراعت برای باغ ها و زمین های زراعی محدود نشده و پای خود را به سیستم های آبیاری فضای سبز خانگی نیز باز کرده است. نمونه بارز آن را می توان سیستم آبیاری قطره ای دانست

گسترش فضای سبز در بام ها که ما آن را با نام روف گاردن ( Roof Garden ) یا همان پشت بام های سبز می شناسیم، این نیاز را افزایش داده و استفاده از سیستم آبیاری قطره ای را گسترش داده و عملکرد آن را بهبود بخشیده است.

اما صرفا اجرا و استفاده از سیستم آبیاری قطره ای کفایت نمی کند؛

بلکه سیستم آبیاری قطره ای باید به نحوی بر اساس اصول و استانداردی معین و مدون
صورت پذیرد تا هم در امر آبیاری فضای سبز خللی وارد نشود و هم نگهداری این سیستم به بهترین نحو صورت پذیرد تا عمر مفید و راندمان آن افزایش یابد.

البته دایره اجرای سیستم آبیاری قطره ای بسیار گسترده است؛ اما تا جایی که این
امکان وجود داشته باشد ، بخشی از اصولی که باید رعایت گردد در زیر بررسی شده است.

اصول اجرای سیستم آبیاری قطره ای :

آبیاری قطره ای

·         آبیاری قطره ای باید دائماً مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تا خرابی ناشی از پارگی  لوله ها و یا بیرون زدگی اتصالات برطرف گردد .

·         فیلترهای معیوب باید اصلاح و یا تعویض شوند .

·         فشار آب در شبکه آبیاری فضای سبز با نصب فشار سنج در قسمت مرکزی سیستم  کنترل گردد .

·         از ورود آب گل آلود به سیستم آبیاری فضای سبز خودداری شود .

·         در شرایطی که از آب رودخانه ، چشمه ، قنات و استخر استفاده می شود ، نصب فیلتر
شن در سیستم آبیاری قطره ای ضروری است .

·         تعویض به موقع قطره چکان های معیوب یا قطره چکان هایی که آبدهی مناسبی ندارند
ضروری است .

 

·         در مورد آب های دارای آلودگی فیزیکی (ذرات معلق) لازم است طراحی و نصب ایستگاه
فیلتراسیون سیستم آبیاری قطره ای به گونه ای باشد که ذرات بیشتر از 100 میکرونن امکان ورود به شبکه را نداشته باشند.

·         در مواردی که منابع آب دارای ذرات معلق کمتر از 100 میکرون هستند(که معمولا با فیلترهای متداول توصیه نمی شوند) ،
احداث استخر رسوب گذاری و یا شستشوی چندد وقت یک بار شبکه آبیاری فضای سبز با آب کاملاً تصفیه شده الزامی است
.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
چرا بازسازی بهتر از ساخت است ؟

·         زاویه دار کردن نوار ممنوع است . ایجاد شکستگی (زاویه) در سرتاسر طول نوار آبیاری
تیپ نصب شده ، باعث کاهش جریان آب می شود .

این وضعیت بخصوص در ابتدای خطوط و حدفاصل اتصال نوار به لوله های 16 میلیمتری و یا
در نقاط پاره شده ای که مجدداً ترمیم شده ، بیشتر مشاهده می گردد که باید کنترل و
رفع نقص شوند .

·         نوار تیپ بر روی شیب های بالای 2 درصد نصب نشود . از نصب نوار آبیاری تیپ بر روی
شیب های زیاد (2%) خودداری شده و سعی شود در این گونه اراضی ، نوار در جهت
عمود بر شیب نصب شود . چنانچه مجبور به نصب نوار در روی اراضی با شیب بیش ازز 2% باشد ، ترجیحاً باید نوار بر روی خاک نصب گردد و در صورت الزام به نصب نوار در زیر خاک ، باید تجهیزات مکش هوا در شبکه پیش بینی و نصب گردد .

·         نیاز آبی هر گیاه به تناسب برآورد شود . در محاسبات نیاز آبی ، محاسبات باید به گونه ای باشد که همواره محیط اطراف ریشه رطوبت کافی داشه باشد و نیاز آبی گیاه تأمین شود .

·         در پایان عملیات تزریق کود و سم ، از قطع کردن سریع آب خودداری شود .  


پس از خاتمه
عملیات تزریق کود و سموم در شبکه آبیاری فضای سبز ، سیستم آبیاری به مدت مناسبی فعال باشد
تا باقیمانده مواد تزریق شده به وسیله آب خالص کاملاً حل و دفع گردد
.

·         فشار آب را به تناسب تنظیم نمایید . فشار ایده آل جهت بهره برداری از نوارهای سیستم آبیاری قطره ای تیپ ، 0.6 اتمسفر می باشد که در صورت عدم رعایت فشار ایده آل ، آبدهی روزنه ها از مقدار اسمی تغییر می نماید . حداقل فشار کاری 0.4 اتمسفر و حداکثر فشار کاری 1 اتمسفر برای نوار سیستم آبیاری قطره ای تیپ می باشد . بنابراین فشار سیستم در طول فصل بهره برداری باید در محدوده تعریف شده باشد .

·         لوله های استفاده شده در سیستم آبیاری قطره ای باید از نوع پلی اتیلن و یا لوله های V.CC باشد .

 

دیدگاهتان را بنویسید