ایجاد پروژه

مشخصات پروژه خود را با دقت وارد کنید.

تماس کارشناس ما

کارشناسان متخصص ما با شما تماس میگیرند.

بازدید و برآورد پروژه

از پروژه شما بازدید میکنیم و هزینه اجرا و مقدار مصالح مورد نیاز را مشخص میکنیم.

توافق و شروع پروژه

قرارداد رسمی با شما منعقد می شود و پروژه بر اساس زمانبندی توافق شده اجرا می شود.

سفارش پروژه کناف

در فرم زیر می توانید پروژه کناف یا ساخت و ساز خشک (درای وال Drywall ) خود را به متخصصین ما بسپارید.

مشخصات پروژه خود را وارد کنید...

تعداد همکار​
تعداد شهر​
متراژ کارهای انجام شده​
تعداد پروژه ها​