دیوار با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف، 32 سانتی متری W116 (استاندارد DIN)

قیمت ساختارهای کناف : * این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 مت...

ادامه مطلب