مقاوم دربرابر آتش و رطوبت

در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

پانل گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM) کی پلاس ضخامت 12.5 میلیمتر طول 3

136,800 تومان
کاربرد گچبرگ(پنل یا پانل گچی ): گچبرگ (پنل یا پانل گچی ) در ساختمان بسیار پر کاربرد بوده ، این

پانل گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM) کی پلاس ضخامت 12.5 میلیمتر طول 2.8

127,680 تومان
کاربرد گچبرگ(پنل یا پانل گچی ): گچبرگ (پنل یا پانل گچی ) در ساختمان بسیار پر کاربرد بوده ، این

پانل گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM) کی پلاس ضخامت 12.5 میلیمتر طول 2.5

114,000 تومان
کاربرد گچبرگ(پنل یا پانل گچی ): گچبرگ (پنل یا پانل گچی ) در ساختمان بسیار پر کاربرد بوده ، این

پانل گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM) کی پلاس ضخامت 15 میلیمتر

123,552 تومان
کاربرد گچبرگ(پنل یا پانل گچی ): گچبرگ (پنل یا پانل گچی ) در ساختمان بسیار پر کاربرد بوده ، این

پانل گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM) کی پلاس ضخامت 18 میلیمتر

تومان
کاربرد گچبرگ(پنل یا پانل گچی ): گچبرگ (پنل یا پانل گچی ) در ساختمان بسیار پر کاربرد بوده ، این

پانل گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM) کی پلاس ضخامت 12.5 میلیمتر طول 2.4

109,440 تومان
کاربرد گچبرگ(پنل یا پانل گچی ): گچبرگ (پنل یا پانل گچی ) در ساختمان بسیار پر کاربرد بوده ، این