تا این بخش ، چند جز از اجزای سیستم ساخت و ساز خشک کناف را به شما معرفی کردیم. حالا می خواهیم در این بخش ، در مورد اتصالات اجزا کناف صحبت کنیم و انواع اتصالات کناف را بررسی و معرفی کنیم.

 

ادوات اتصال و پیچ کناف

 

پیچ کناف ، پیچ پنل ، پیچ TB ، پیچ TN

 

پیچ کناف جهت اتصال پنل به سازه کناف ( TB-TN )

از پیچ های نوع TN ( نوک تیز ) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت تا 7/ 0 میلیمتر و از پیچ های نوع TB  (سرمته دار ) برای اتصال صفحات گچی به ساز ههای با ضخامت بیش از 7/ 0 و کمتر از 25 / 2 میلیمتر استفاده می شود ) توضیح این که چنانچه پیچ از دو یا چند لایه فلزی عبور نماید، مجموع ضخامت لایه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت(. پیچ های TN و TB در طول های 25 ، 35 ، 45 ، 55 و 70 میلیمتر عرضه می شوند.

 

 

پیچ سازه ، پیچ LN ، پیچ LB

 

 

پیچ کناف جهت اتصال سازه به سازه کناف ( LB-LN )

 

از پیچ کناف نوع LN ( نوک تیز ) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا 7/ 0 میلیمتر به یکدیگر و از پیچ کناف نوع LB ( سرمته دار ) برای اتصال ساز ههای فلزی با ضخامت بیش از 7/ 0 و کمتر از 25 / 2 میلیمتر به یکدیگر استفاده می شود ( توضیح این که مجموع ضخامت لایه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت ). پیچ کناف LN و LB به ترتیب در طو لهای 9 و 5/ 9 میلیمتر عرضه می شوند.

 

 

پیچ XTN ، پیچ FN

 

پیچ کناف جهت اتصال سازه به ساختار خشک کناف ( FN )

 

از پیچ نوع FN ( نوک تیز ) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا 7/ 0 میلیمتر به ساختا رهای خشک استفاده می شود. ویژگی این پیچ کناف ، سر تخت آن بوده که اجازه می دهد اتصال خوبی میان سازه و سطح زیرین ایجاد شود. اتصال رانر فوقانی دیوار کناف به سقف کاذب کناف ، از موارد کاربرد پیچ کناف FN است. توجه شود که پیچ FN ، به زیرسازی فلزی ساختار خشک متصل می شود ( نه به لایه پوششی تنها ). پیچ FN در طو لهای 35 و 65 میلیمتر عرضه می شوند

 

 

پیچ و رولپلاک ، رولپلاک

 

پیچ کناف جهت اتصال پنل دیامانت به سازه کناف( XTN )

از XTN برای اتصال پنل های دیامانت به سازه کناف استفاده می شود. پیچ های XTN در طو لهای 23 و 38 میلیمتر عرضه می گردد.

پیچ و رول پلاگ

از این عامل برای اتصال استادها و ران رها به عناصر پیرامونی دیوار استفاده
می شود.
برای این منظور، استفاده از پیچ های گالوانیزه و رول پلاک با قطر حداقل 4 میلیمتر و طول حداقل 50 میلیمتر توصیه می گردد.

 

 

 

مهار چکشی

 

مهار چکشي

از اين ادوات براي اتصال آويز به سقف هاي بتني استفاده مي شود.

مهارهاي ويژه اعضاي توخالي در صورتي که ايجاد اتصال با يک عضو توخالي مد نظر باشد، عوامل اتصال گوناگوني از جمله مهار صليبي و مهار جمع شونده مورد استفاده قرار مي گيرد.
نوع عامل اتصال بر اساس رده بارگذاري و نوع کاربرد تعيين مي شود.